...נשמח לקבל תגובות הצעות ובקשות לגבי האתר ובכלל

....ונשמח לספק עזרה בהורדת השירים ובשמיעתם

tidi@ppage.co.il   נא לשלוח מייל לכתובת

 

 

תידי

תיבת דואר 10962 רמת גן

מיקוד 52009